Вступні випробування для вступу на освітній ступінь "магістр"

При вступі на програми підготовки магістрів на основі базової або повної вищої освіти за спорідненими спеціальностями вступники здають фаховий іспит і вступний екзамен з іноземної мови, за іншими спеціальностями крім цього додатковий фаховий іспит зі спеціальності.

Фахові іспити зі спеціальностей при вступі на освітній ступінь «магістр»

Галузь знань Спеціальність Вступні випробування
Шифр Назва Код Назва за спорідненими спеціальностями за іншими спеціальностями
01

22


Освіта

Охорона здоров'я
016

227
Спеціальна освіта/Адаптивна фізична культура

Фізична терапія, ерготерапія
Фаховий іспит
Іноземна мова
Додатково
Анатомія людини
03 Гуманітарні науки 035 Філологія Фаховий іспит
Іноземна мова
Додатково
Українська мова
08 Право 081 Право ЗНО ЗНОПрограма вступного іспиту з іноземної мови

Кiлькiсть переглядiв: 151