Строки прийому заяв та документів


Прийом заяв і документів, вступні випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної загальної середньої освіти проводяться в такі строки:
Етапи вступної кампанії
Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної загальної середньої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право проходити співбесіду, складати вступні та творчі конкурси, що проводить Університет «Україна» до 18:00 20 липня 2018 року 24 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які не складають вступних випробувань і не проходять творчі конкурси до 18:00 26 липня 2018 року
Строки проведення творчих конкурсів 14 – 26 липня 2018 року 27 серпня – 2вересня 2018 року
Строки проведення Університетом «Україна» співбесід 21 – 23 липня 2018 року
Строки проведення Університетом «Україна» вступних випробувань 21 – 26 липня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників, рекомендованих до зарахування не пізніше 12:00 години 07 серпня 2018 року 5вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2018 року 7 вересня 2018 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра за іншим напрямом підготовки (спеціальністю) проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі ОКР молодшого спеціаліста
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 24 липня 2018 року 24 серпня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 07 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2018 року 7 вересня 2018 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти крім спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 12 липня 2018 року 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які мають право складати вступні випробування 24 липня 2018 року 24 серпня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань 25 – 31 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 07 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 вересня 2018 року 7 вересня 2018 року

Прийом заяв і документів, фахові випробування, що проводить Університет «Україна», конкурсний відбір та зарахування на навчання вступників на основі повної вищої освіти для спеціальностей галузей знань 03 «Гуманітарні науки» (крім спеціальності 035 «Філологія»), 05 «Соціальні та поведінкові науки», 06 «Журналістика», 08 «Право», 24 «Сфера обслуговування», 29 «Міжнародні відносини» для складання на здобуття ступеня магістра проводяться в такі строки:

Етапи вступної кампанії Денна форма навчання Навчання без відриву від виробництва
вступники на основі повної вищої освіти
Початок прийому заяв та документів 2 липня 2018 року 13 серпня 2018 року
Закінчення прийому заяв та документів від осіб, які вступають на основі результатів єдиного вступного іспиту, єдиного фахового вступного випробування та вступних випробувань 26 липня 2018 року 24 серпня 2018 року
Строки проведення вступних випробувань 2 – 29 липня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року
Строки проведення додаткових вступних випробувань 14 – 31 травня 2018 року 27 серпня – 2 вересня 2018 року
Термін оприлюднення рейтингового списку вступників 07 серпня 2018 року 5 вересня 2018 року
Терміни зарахування вступників не пізніше 30 листопада 2018 року, але не раніше 1 вересня 2018 року 7 вересня 2018 року

Примітка 1.

Для вступників на основі освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра та вступників які на основі освітньо-кваліфікаційного рівня спеціаліст та бакалавр вступають на освітній ступінь магістр прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається

  • з 5 по 16 березня
  • з 5 по 16 листопада 2018 року.

Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів –

  • з 19 по 23 березня
  • з 19 по 23 листопада 2018 року.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 27 березня та 27 листопада 2018 року.

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 березня та 30 листопада 2018 року.

Примітка 2.

Для вступників на основі повної загальної середньої освіти для здобуття ступеня бакалавра прийом заяв і документів на заочну форму навчання відбувається

  • з 5 по 16 листопада 2018 року.

Проведення співбесід, вступних випробувань та творчих конкурсів –

  • з 19 по 23 листопада 2018 року.

Терміни оприлюднення рейтингового списку вступників – не пізніше 27 листопада 2018 року.

Термін зарахування вступників за кошти фізичних та юридичних осіб – не пізніше 30 листопада 2018 року.

Кiлькiсть переглядiв: 137