ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Державні відзнаки і нагороди Досвід роботи Перелік дисциплін, які викладає Сфера наукових інтересів
Кафедра перекладу та іноземних мов
1. Демченко Надія Олександрівна Кандидат педагогічних наук зі спеціальності 13.00.02 – «Теорія та методика навчання». Київський державний лінгвістичний університет, 1996. Тема дисертації: «Система вправ для взаємопов'язаного навчання спілкування в продуктивних видах мовленнєвої діяльності в навчально-методичному комплексі English through Communication для 6- го класу середньої школи». доцент 40 років Проблеми перекладу спеціальної літератури, Основи послідовного перекладу та техніка нотування, Методика викладання іноземної мови Методика викладання іноземних мов (проектно та інтенсивно)
2. Рябокінь Наталія Олександрівна Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – «Українська мова». Харківський педагогічний університет імені Г. Сковороди, 2015. Тема дисертації: «Комунікативно-прагматичний, структурно-семантичний потенціал мовленнєвих актів позитивної та негативної реакції». 14 років Практичний курс другої іноземної мови та перекладу, Історія література країн другої іноземної мови, Вступ до мовознавства, Практичний курс другої іноземної мови (німецької), Техніка перекладу з другої іноземної мови (німецької), Лінгвокраїнознавство країн другої іноземної мови. Актуальні проблеми комунікативної лінгвістики
3. Лифар Анна Сергіївна 11 років Іноземна мова (за проф.спрямуванням), Лінгвокраїнознавство (основна іноземна мова), Труднощі художнього перекладу, Практична граматика (англійська).
4. Мусієнко Олексій Романович Здобувач Південноукраїнського національного педагогічного університету імені К.Д.Ушинського, кафедра перекладознавства (з 2016 року) 4 роки Практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови (усного та письмового), Практика усного та писемного мовлення, Практичний курс другої іноземної мови та перекладу, Усний послідовний двосторонній переклад, Термінологія Лексико-граматичні особливості українсько-англійського перекладу
5. Кривенко Наталія Володимирівна 3 роки Практичний курс другої іноземної мови та перекладу, Практика усного та писемного мовлення, Практична граматика, Основи теорії та практики перекладу, Практика усного і письмового перекладу з основної іноземної мови, Структурні та семантичні особливості американського військового сленгу
6. Чеботарьова Анастасія Миколаївна Кандидат філологічних наук зі спеціальності 10.01.02 – «Російська література». Таврійський національний університет імені В.І.Вернадського, 2009. Тема дисертації: «Еволюція ліричного героя в поезії Й.Мандельштама». доцент 14 років Керівник магістерських робіт Семантичні особливості перекладу художньої літератури з англійської на українську мову
Кiлькiсть переглядiв: 194