ПІБ Науковий ступінь Вчене звання Державні відзнаки і нагороди Досвід роботи Перелік дисциплін Сфера
наукових інтересів
Кафедра фізичної реабілітації та фізичного виховання
1 Бойко Галина Миколаївна (завідувач кафедри фізичної реабілітації і фізичного виховання) Доктор педагогічних наук Професор Орден Княгині Ольги ІІ-ІІІ ступенів, Заслужений тренер України, Заслужений працівник фізичної культури і спорту України, Стипендіат Президента України 2007-2017 рр. 27 років Адаптивна фізична культура і спорт інвалідів Реабілітаційна психологія Теорія та методика фізичного виховання Організація та методика масової фізкультури і спорту Психологічне тестування та психотерапія у фізичній реабілітації та спорті теоретико-методичні основи підготовки кваліфікованих спортсменів у спорті інвалідів
2 Сахно Тамара Вікторівна Доктор хімічних наук Старший науковий співробітник 25 років Біохімія та біохімія спорту Гігієна Курортологія Основи наукових досліджень та організація науки Основи фармакології та допінг-контролю у спорті біохімічні основи фізичної працездатності спортсменів, рекреаційні ресурси та курортологія
3 Гета Алла Володимирівна Кандидат наук з фізичного виховання і спорту - - 19 років Фізкультурно-оздоровчі технології Біомеханіка Фізіологічні основи фізичної культури Біометричні дослідження у фізичній реабілітації Теорія та методика юнацького спорту та спорту вищих досягнень корекція фізичного та психоемоційного стану дітей і підлітків із міопією засобами плавання
4 Якіна Зінаїда Андріївна Кандидат медичних наук - - 3 роки Методи фізичної реабілітації Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи Фізіотерапія Нетрадиційні системи фізичної реабілітації Фізична реабілітація в акушерстві та гінекології фізична реабілітація хворих різних нозологічних груп
5 Бойченко Людмила Дмитрівна Кандидат історичних наук - - 43 роки Історія фізичної культури та спорту Основи соціальної реабілітації Вступ до спеціальності Олімпійський і професійний спорт Педагогічна та лікарська етика виховні технології студентів ВНЗ; історія розвитку спортивного руху в Україні та світі
6 Вишар Євгенія Василівна - - - 4 роки біохімія та біохімія спорту (практичні); фізіологія людини (практичні); фізіологічні основи фізичної культури валеологія Гігієна (практичні). формування здоровязберігаючої компетентності у майбутніх фахівців у ВНЗ
7 Волошко Лариса Борисівна Кандидат педагогічних наук Доцент 24 роки Педагогіка вищої школи з методикою викладання дисциплін у ВНЗ (за професійним спрямуванням) Вища освіта та Болонський процес Фізіологія людини Основи науково-дослідної роботи та методи досліджень Валеологія формування професійної компетентності майбутніх фахівців з фізичної реабілітації та здоров’я людини в процесі вивчення медико-біологічних дисциплін
8 Шумейко Ігор Анатолійович Кандидат медичних наук Доцент 30 років Фізична реабілітація при хірургічних захворюваннях Анатомія та динамічна анатомія Фізична реабілітація при захворюваннях опорно-рухового апарату Основи реаніматології Мануальна терапія теоретичні та практичні аспекти фізичної реабілітації хірургічних хворих
9 Фастовець Марина Миколаївна Кандидат медичних наук - 16 років Основи патології Основи медичних знань Лікувальна фізична культура Фізична реабілітація при захворюваннях внутрішніх органів Основи догляду за хворими та інвалідами фізична реабілітація в педіатрії при різних захворюваннях
10 Синиця Сергій Васильович Кандидат наук з фізичного виховання і спорту - 15 років Спортивна метрологія Спортивна морфологія Фізкультурно-спортивні споруди Управління фізичною культурою і спортом теорія і практика застосування сучасних фітнес-технологій
13 Пошивайло Вікторія Валентинівна - - - 21 рік Спортивна медицина Методи фізичної реабілітації (практичні); Фізична реабілітація при захворюваннях серцево-судинної системи (практичні); Психомоторика медичний супровід спортсменів у практиці спортивної медицини
14 Рудич Анатолій Іванович - - - - Функціональна діагностика Фізична реабілітація при захворюваннях нервової системи Масаж фізична реабілітація дітей і підлітків із ДЦП

Кiлькiсть переглядiв: 336