/Files/images/kafedri/429_original.jpg

СПЕЦІАЛЬНІСТЬ 231 «Соціальна робота»


Галузь знань:

23 «Соціальна робота»

Cпеціальність:

231 «Соціальна робота»

Освітній рівень:

бакалавр, магістр

Кваліфікація:

бакалавр/магістр із соціальної роботи

Узагальнений об’єкт діяльності:

соціальна сфера в цілому; спеціалізовані державні і недержавні структури, різні форми життєдіяльності людини у відповідних соціокультурних, регіональних і національних умовах, а також різні соціальні вікові, статеві, релігійні і етнічні групи, окремі особи, які потребують соціальної допомоги і захисту

Діючий нормативний документ:

Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 1301 «Соціальне забезпечення» напряму підготовки 6.130102 «Соціальна робота», затверджений Наказом МОН України 11.05.2009 року

Форми навчання:

Денна, заочна

Термін підготовки бакалавра:

4 роки

Кiлькiсть переглядiв: 232