/Files/images/kafedri/1339047075.jpg

Напрям підготовки 081 «Право»

Галузь знань:

08 «Право»

Напрям підготовки:

081 «Право»

Cпеціальність:

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

Бакалавр

Кваліфікація (для ОКР-бакалавр):

2429 Юрисконсульт

3423 Інспектор з кадрів

3432 Державний виконавець

3431 Секретар судового засідання

3434.9 Помічник нотаріуса

3435.1 Організатор діловодства (державні установи)

3449 Інспектор державний

Узагальнений об’єкт діяльності:

Юридична практика

Діючий нормативний документ:

Державний класифікатор видів економічної діяльності ДК 009:2010, затверджений наказом Держспоживстандарту України від 11.10.2010 р. № 457

Форми навчання:

Денна, заочна

Термін підготовки бакалавра:

4 роки

Кiлькiсть переглядiв: 408