/Files/images/kafedri/home_equity_588.jpg

Напрям підготовки 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Спеціальність 072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Галузь знань:

07 «Управління та адміністрування»

Напрям підготовки:

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Cпеціальність:

072 "Фінанси, банківська справа та страхування"

Освітньо-кваліфікаційний рівень:

бакалавр, спеціаліст

Кваліфікація (для ОКР-бакалавр):

бакалавр з фінансів, банківської справи та страхування

Узагальнений об’єкт діяльності:

область фінансів з питань організації управлінської, планово-економічної та іншої фінансової роботи; цілеспрямована фінансово-економічна,, обліково-економічна, аналітична, організаційно-управлінська та дослідницька діяльність на підприємствах, в установах і організаціях усіх форм власності

Діючий нормативний документ:

Галузевий стандарт вищої освіти України із галузі знань 0305 «Економіка та підприємництво», затверджений Наказом МОН України № 1058 від 08.11.2010 року

Форми навчання:

Денна, заочна

Термін підготовки бакалавра:

4 роки

Термін підготовки спеціаліста:

1 рік

Кiлькiсть переглядiв: 334