Організація навчального процесу

Процес професійно-практичної підготовки студентів спеціальності „Фізична реабілітація” з професійно-орієнтованих дисциплін здійснюється на базах лікувальних і реабілітаційно-оздоровчих закладів м. Полтави, зокрема, дитячої міської клінічної лікарні, другої міської клінічної лікарні м. Полтави, лікувально-оздоровчого профілактичного обۥєднання „Спонділа клуб”, центру реабілітації дітей із органічним ураженням нервової системи.

На кафедрі фізичної реабілітації та фізичного виховання у процесі викладання медико-біологічних дисциплін активно застосовуються фрейм-технології (к.пед.н., доцент Волошко Л.Б.); лекції з електронно-візуальним супроводом (д.хім.н., професор Сахно Т.В.; д.пед.н., професор Бойко Г.М.); рольові ігри (доцент Гета А.В.); проводяться семінари-диспути, круглі столи з дисциплін «Олімпійський і професійний спорт», «Історія фізичної культури» (к.і.н., доцент Бойченко Л.Д.).

Кiлькiсть переглядiв: 115