За період 2001–2009 роки викладачами кафедри захищено 5 кандидатських дисертацій; опубліковано близько 400 наукових статей, 4 монографії, 42 навчальних посібника, у тому числі з грифом МОН України; отримано 2 патенти, що зареєстровані в Державному реєстрі патентів України.

На кафедрі значна увага приділяється науково-дослідній роботі студентів спеціальності „Фізична реабілітація”, постійно працює науковий гурток, який відвідує 27 студентів спеціальності.Науково-дослідна робота студентів здійснюється у відповідності до наскрізних загальнокафедральних тем:

· медико-біологічні аспекти фізичної реабілітації, фізкультури та спорту;· психолого-педагогічні аспекти адаптивної фізичної культури та спорту інвалідів;· зміст і шляхи розвитку фізичної реабілітації в системі вищої фізкультурної освіти;· використання нетрадиційних методів психофізичної та соціальної реабілітації інвалідів.

Сформована наскрізна студентська наукова тематика активно впроваджується у навчальний процес шляхом підготовки рефератів, стендових доповідей, наукових статей, тез доповідей, а також знаходить відображення у тематиці курсових і дипломних робіт, що виконуються студентами у процесі опанування фахових дисциплін.

Протягом 2002-2009 рр. підготовлено та оголошено 93 доповіді студентів на конференціях різних рівнів, із них за період 2004-2009 рр. – 75. Наукові роботи студентів неодноразово займали призові місця на конкурсах студентських наукових робіт у рамках міжнародних науково-практичних конференцій „Актуальні проблеми навчання та виховання людей в інтегрованому освітньому середовищі” (м. Київ, 2002, 2004, 2008 рр.), всеукраїнських науково-практичних конференцій «Молодь: освіта, наука, духовність» (2008 р.).

Науково-педагогічними працівниками кафедри систематично проводяться науково-практичні семінари з актуальних питань фізичної реабілітації, адаптивної фізичної культури та спорту інвалідів для тренерів-викладачів системи „Інваспорт” м. Полтави та Полтавської області, надається допомога в організації та проведенні реабілітаційно-оздоровчих і фізкультурно-спортивних заходів для людей із особливими потребами, зокрема, зборів активної реабілітації інвалідів на візках (м. Полтава, 2005; м. Євпаторія, 2006, 2007; 2008 м. Кременчук, 2007, 2008 рр.).

Завершені наукові розробки викладачів впроваджуються у навчальний процес, практику фізичної реабілітації, фізичної культури та спорту інвалідів.

Кiлькiсть переглядiв: 106