Кафедра загальноосвітніх дисциплін


Завідувач кафедри

Кудінов Юрій Миколайович, кандидат історичних наук, доцент.


Кафедра заснована у 1999 році.

Викладацький склад: кандидатів наук, доцентів – 5 осіб, старших викладачів – 6 осіб.

Організація навчального процесу

Кафедра забезпечує викладання таких дисциплін: Історія України, Українська мова, Філософія, Логіка, Соціологія, Релігієзнавство, Етика та естетика, Культурологія, Політологія, Університетська освіта тощо.

Кожен із викладачів кафедри вирізняється чимось особливим. Приміром, Скомаровська Лариса Іванівна має понад 35 років педагогічного стажу; Німчин Сергій Олексійович є автором близько 60 наукових публікацій з філософської тематики (з них понад 20 – у фахових виданнях), а Дорошенко Володимир Миколайович має цінний досвід практичної журналістики.

Організація навчального процесу

На кафедрі впроваджена кредитно-модульна система освіти та модульно-рейтингова система оцінювання знань студентів з таких навчальних дисциплін, як філософія, політологія, культурологія, психологія, екологія, безпека життєдіяльності, охорона праці та інших.

Студенти, які старанно вивчають гуманітарні науки, мають беззаперечну перевагу: вони послідовно творять себе у процесі навчання, адже гуманітарні науки вже початково наповнені “людським” змістом.

Навчально-методична діяльність

Протягом року кафедрою видано два методичних посібники, 10 методичних розробок для студентів денної та заочної форм навчання. Кафедра приділяє значну увагу виховній роботі зі студентами, формуванню у них національної свідомості, патріотизму. При кафедрі працює лекторій „Полтава – духовна колиска України”.

Наукова робота

Наукова робота спрямована на виконання наукової теми: „Україна: від ідеї до реальності”. При кафедрі працює студентський науковий гурток, який об’єднує понад 30 студентів.

Кiлькiсть переглядiв: 112