Особливості навчального плану


План навчального процесу передбачає вивчення студентами наступних дисциплін:

1.ЦИКЛ ЗАГАЛЬНОЇ ПІДГОТОВКИ
1.1. Обов'язкові навчальні дисципліни
Українознавство:
Історія України
Україна в контексті світового розвитку
Історія української культури
Українська мова :практична стилістика ділових паперів
Іноземна мова (за проф.спрямуванням)
Екологія та екологічна етика
Інформаційні технології
Основи наукових досліджень
Теорія держави і права
Історія держави і права України
Історія держави і права зарубіжних країн
Основи римського приватного права
Юридична деонтологія
Філософія
1.2. Дисципліни вільного вибору студентів
Економічна теорія
Соціологія
Логіка
Соціологія
Правознавство
Менеджмент
Психологія спілкування
Соціологія
Логіка
Публічне адміністрування у сферах суспільних відносин
Політологія
Менеджмент
Логіка для юристів
Порівняльне конституційне право
1.3. Факультативні дисципліни (позакредитні)
Фізичне виховання (позакредитно)
Комерціалізація стартап проектів
Інвалідність і суспільство
2. ЦИКЛ ПРОФЕСІЙНОЇ ПІДГОТОВКИ
2.1. Обов'язкові навчальні дисципліни
Організація судових та правоохоронних органів
Екологічне право
Охорона праці в галузі
Інформаційні технології в галузі права
Конституційне право України
Адміністративне право
Фінансове право
Цивільне право
Кримінальне право
Трудове право
Господарське право
Кримінальний процес
Цивільний процес
Міжнародне приватне право
Міжнародне право та право ЄС
Державне (конституційне) право зарубіжних країн
Криміналістика

2.2. Дисципліни вільного вибору студентів

Адвокатура України
Судова реформа в Україні
Адміністративне судочинство
Адміністративна відповідальність
Господарський процес
Судочинство в господарських судах
Право соціального захисту
Житлове право
Справочинство
Організація роботи з документами та юридичної служби на підприємстві
Правові і організаційні основи підприємницької діяльності
Банківське право
Митне право
Нотаріат України
Юридична конфліктологія
Юридична психологія
Державне будівництво та місцеве самоврядування в Україні
Конституційні права свободи і обов'язки
Сімейне право
Реєстрація актів цивільного стану
Кримінально-виконавче право
Виконавче провадження
Земельне право
Податкове право
Кiлькiсть переглядiв: 76