Навчально-методична діяльність


Професорсько-викладацьким складом напрацьовано значну навчально-методичну базу. За кафедрою правознавства закріплено 43 дисципліни, які забезпечені в повному обсязі належними методичними матеріалами. Наприклад, у 2015-2016 навчальному році викладачами кафедри підготовлені:

  • 7 навчально-методичних посібника з грифом МОН України,
  • 10 опорних конспектів лекцій,
  • 13 методичних вказівок і методичних рекомендацій для самостійної роботи студентів.

Значна увага приділяється умовам, змісту та методиці проведення лекційних і практичних занять, ознайомчій, навчальній та виробничій практикам.

Якість навчально-методичного забезпечення суттєво зростає за рахунок систематичного поповнення бібліотечного фонду новими підручниками і посібниками. Бібліотека інституту забезпечує навчальний процес, діяльність науково-педагогічних працівників інституту, студентів науковими, навчальними, навчально-методичними, довідниковими та статистичними літературними джерелами, інформаційними матеріалами, фаховими періодичними виданнями.

Кiлькiсть переглядiв: 79