Наукова діяльність


Викладачі кафедри та студенти здійснюють наукові розробки за темою “Нормативне забезпечення цивільно-правових відносин в сучасному законодавстві України”.

За період 2011-2015 роки викладачами кафедри захищені дисертації на здобуття наукових ступенів: кандидата юридичних наук (Коломієць П.В.), кандидата психологічних наук (Пономаренко В.В.).

На грудень 2016 р. заплановано захист дисертаційної роботи на здобуття наукововго ступеня доктора юридичних наук к. ю. н., доц. Сараною С.В. за темою :"Податковий режим: сучасність та перспектива розвитку".

Три науково - педагогічних працівники кафедри - ст. викл. Коваленко В.Ф., Кісс С.В., Шаповал С.В. - закріплені здобувачами наукового ступеня кандидата юридичних наук в Університеті "Україна".

Результати наукової роботи викладачів кафедри висвітлено у численних публікаціях провідних фахових видань України з юридичних наук, педагогіки, серед яких:

  • Збірник наукових праць “Держава і право” (м. Київ),
  • Збірник наукових праць Одеської національної юридичної академії “Актуальні проблеми політики” (м. Одеса),
  • Збірник наукових праць “Часопис Київського університету права” (м. Київ),
  • науково-освітній популярний журнал “Імідж сучасного педагога” (м. Полтава),
  • журнал „Підприємництво, господарство і право” (м. Київ),
  • журнал „Правова держава” (м. Київ),
  • Вісник Одеського інституту внутрішніх справ (м. Одеса),
  • Вісник Національної академії державного управління при Президентові України (м. Київ),
  • Збірник наукових статей Національного педагогічного університету імені М.П. Драгоманова (м. Київ).

В 2015-2016 рр. викладачі кафедри опублікували 16 наукових статей у фахових виданнях.

Кафедрою щорічно організовуються і проводяться регіональні науково-практичні конференції, в яких активну участь беруть студенти спеціальності вищих навчальних закладів регіону.

Кiлькiсть переглядiв: 73